Dodávka IP infraštruktúry

Všetky kamerové systémy sú dostupné aj cez internet a na diaľku sa viete pozrieť nie len do chráneného objektu, ale tiež skontrolovať informácie z uloženého záznamu. Využíva sa technológia počítačových sietí nie len pre komunikáciu zabezpečovacích systémom s vonkajškom, ale aj medzi jednotlivými prvkami. To výrazne uľahčuje správu celého systému nielen vám, ako užívateľovi, ale aj servisnej spoločnosti, ktorá vám systém ochrany a monitorovania dodala a udržiava ho. A zabezpečuje to možnosť ďalšieho rozširovania v prípade vašich požiadaviek. Samozrejmosťou je prepojenie s ďalšími vašimi počítačovými alebo riadiacimi systémami.

kabeláž

Pre potreby zabezpečovacej techniky si sami zhotovíme IP sieť a dodáme všetky potrebné prvky. Keď potrebujete do vašich objektov inštalovať špecifické prvky pre zabezpečenie a komunikáciu či riadenie výrobných procesov, sme pripravený dodať vám samotnú IP infraštruktúru podľa vašich požiadaviek.

rozvádzač

Disponujeme týmom skúsených pracovníkov a počítačové siete inštalujeme nie len v kancelárskych a obytných budovách, ale aj v skladovacích a obchodných priestoroch, výrobných halách a samozrejme aj v špecifických priestoroch. Štruktúrovanú kabeláž zhotovíme podľa príslušných noriem a v rozsahu vašich požiadaviek a pripravíme ju na inštaláciu požadovaných zariadení.

Je vaša štruktúrovaná kabeláž v nevyhovujúcom stave alebo v nedostatočnom rozsahu? Skontrolujeme ju a navrhneme aj dodáme jej rozšírenie či vykonáme údržbu a výmenu poškodených alebo nefunkčných častí.