Štruktúrovaná kabeláž

prekáblované

Mohli ste to vidieť v mnohých domácnostiach a v niektorých firmách. Počítače, periférie, nabíjačky, monitory pospájané množstvom káblov skrytých za stolíkmi a pod kobercom a takmer nikto sa v nich nevyznal. Vedieť ktorý odkiaľ kam vedie mohol len ten, kto ich pre rokmi pripájal.

Tak toto sa vám s našou firmou nestane!

Štrukturovaná kabeláž je všeobecné označenie kovových a optických prvkov, ktoré umožňujú prepojenie jednotlivých používateľov v rámci počítačovej siete. Je to univerzálny systém, ktorý:

– podporuje prenos digitálnych i analógových signálov,
– u ktorých sa prípojné body inštalujú aj tam, kde momentálne nie sú ešte potrebné,
– ktorý používa dátové káble so štyrmi krútenými pármi a optickými káblami,
– u ktorej sa predpokladá dlhá technická a morálna životnosť,
– ktorého správna funkčnosť je pre spoločnosť rovnako dôležitá ako fungovanie elektrických rozvodov a ďalších prvkov podnikovej infraštruktúry.

V prípade klasických metalických vedení, ktorá s dnes v oblasti štruktúrovanej kabeláže v bežných pracovných prostrediach dominujú, tvoria rozvody štruktúrovanej kabeláže nasledujúce komponenty:

Telekomunikačné zásuvky
Slúžia na pripojenie koncových užívateľských zariadení – napr. stolný počítač, notebook, analógový alebo ISDN telefón, VoIP telefón alebo sieťová tlačiareň. Bývají umiestnené priamo v pracovných priestoroch každého objektu, a to buď priamo na stene, v parapetných žľaboch, prípadne na podlahových systémoch tak, aby boli ľahko dostupné.

Patch panely
Kým zásuvky sú bežne dostupné užívateľom, patchpanely sú umiestnené v skrinkách v telekomunikačnej miestnosti a preto nie sú prístupné používateľom. Patchpanely používajú správcovia siete na pripojenie jednotlivých užívateľov k aktívnym zariadeniam, ako sú routre alebo telefónne ústredne.

štruktúrovaná kabeláž

Patch káble

Ide o špeciálne prepojovacie káble, ktoré umožňujú pripojenie užívateľských zariadení do počítačovej siete na strane telekomunikačných zásuviek a pripojenie jednotlivých patchpanelov do aktívnych zariadení na strane rozvádzača.

U všetkých vyššie spomenutých komponentov je už od roku 1991, od vzniku prvého štandardu pre štruktúrovanú kabeláž, presne definovaný spôsob ich použitia, sú dané ich elektrické vlastnosti a je presne špecifikované fyzické rozhranie, ktoré umožňuje ich vzájomné prepojenie do jedného celku.