Elektroinštalačné práce

Ponúkame dodávku elektroinštalačných prác pre všetky druhy obytných, rekreačných, priemyselných a výrobných objektov. Máme skúsenosti s elektroinštalačnými prácami v hoteli, mestskom úrade aj v továrenských halách. V obytných objektoch nainštalujeme domáce telefóny a videovrátniky. Zapojíme všetko, cez čo tečie elektrický prúd.

elektrický rozvod

Naši pracovníci disponujú príslušnými oprávneniami a certifikátmi. Skúsenosti, ktoré sme získali dlhoročnou praxou pri inštaláciách zabezpečovacej a strážnej techniky a kamerových systémov teraz ponúkame aj vám.