Alarm

krádež

Pre zabezpečenie ktoréhokoľvek objektu pred neoprávneným vstupom, ale aj pri ochrane pred požiarom alebo tečúcou vodou z poškodeného potrubia slúžia alarmy. Ideálne je montovať ich pri rozostavanom objekte alebo pri jeho rekonštrukcii, ale vďaka bezdrôtovému pripojeniu jednotlivých snímačov ich vieme bez problémov inštalovať aj do zariadených bytov, rodinných domov, víkendových chát, obchodných priestorov alebo do priemyselných areálov.

alarm

Modulárna konštrukcia nami dodávaných moderných alarmov umožňuje zabezpečiť jednotlivé priestory nezávisle od seba, čo využijete najmä pri ochrane priemyselných, výrobných alebo kancelárskych objektov, kde sa môže pohybovať väčší počet osôb.

Alarm je možné ovládať z centrálneho panelu, diaľkovým ovládaním v kľúčenke, čipom, alebo pomocou aplikácie pre smartfón či prehliadač osobného počítača. Vďaka modernej technike tak získate informácie o stave v chránenom objekte, ale máte možnosť aj zapínať či zhasínať svetlá, ovládať žalúzie na oknách či spúšťať iné zariadenia a spotrebiče a to z ktoréhokoľvek miesta na svete, kde máte prístup k internetu alebo k signálu mobilného telefónu.

bytový alarm

Rovnakou technológiou vám zabezpečíme aj vaše bývanie alebo víkendovú chatu.

Vzhľadom k modulárnosti celého systému alarmu Jablotron existuje nespočet možností jeho zapojenia a využitia. Kontaktujte nás a predneste nám svoje požiadavky a my vám navrhneme a namontujeme systém alarmu podľa vašich potrieb.