Kamerový systém

Účelom kamerového systému nie je len sledovanie vyhradeného priestoru a online kontrola pohybu osôb alebo vozidiel v stráženom priestore. Okrem toho, že umožňujú okamžitý prehľad o situácii, ukladajú nasnímané zábery a dovoľujú ich prezrieť neskoršie. A samotná viditeľnosť kamier pôsobí preventívne.

Vo výrobnom procese minimalizuje zbytočné prestoje pracovníkov a skracuje „fajčiarske“ prestávky. V logistike zabraňuje neautorizovaným presunom materiálu a podporuje automatizovanú evidenciu pohybu zásob. Bráni vstupu neoprávnených osôb do kamerami strážených areálov a v prípade narušenia integrity a bezpečnosti prevádzky dovoľuje konfrontovať podozrivé osoby. Ale nie len to, moderné kamerové systémy dokážu omnoho viac!

Pri kontrole, súčasného stavu alebo uložených záznamov nemusíte byť v budove, pre ktorú je systém kamier inštalovaný. Dohľad alebo námatkovú kontrolu je možné vykonávať vzdialene, prenos informácií sprostredkuje dnes už takmer všadeprítomný internet. A tým nemáme na mysli len kontrolu objektu majiteľom z jeho notebooku, keď je na služobnej ceste.

Možností, ako využiť kamery a záznamové zariadenia so súčasnými technológiami vám radi vysvetlime pri osobnom rozhovore. Neváhajte nás kontaktovať a radi vám osvetlíme aktuálne technické možnosti v nadväznosti na vaše požiadavky a potreby.