Search Results for: kamer

Number of Results: 6

Kamerový systém

Účelom kamerového systému nie je len sledovanie vyhradeného priestoru a online kontrola pohybu osôb alebo vozidiel v stráženom priestore. Okrem toho, že umožňujú okamžitý prehľad o situácii, ukladajú nasnímané zábery a dovoľujú ich prezrieť neskoršie. A samotná viditeľnosť kamier pôsobí preventívne. Vo výrobnom procese minimalizuje zbytočné prestoje pracovníkov a skracuje „fajčiarske“ prestávky. V logistike zabraňuje neautorizovaným presunom materiálu a podporuje…
Read more

O nás

Našou víziou je dodávať zákazníkom špičkové zabezpečovacie a komunikačné systémy Spoločnosť Jaroslav Kristín COMET Vám v oblasti systémov priemyselnej televízie, zabezpečovacích a požiarnych systémov ponúka komplexné obchodno-technické služby. Tieto služby sú zamerané na prípravu a zabezpečenie realizácie každej požiadavky zákazníka. Firma bola založená v roku 1998. Zaoberáme sa hlavne dodávkou a montážou zabezpečovacích a CCTV kamerových systémov a pripájania na…
Read more

Dodávka IP infraštruktúry

Všetky kamerové systémy sú dostupné aj cez internet a na diaľku sa viete pozrieť nie len do chráneného objektu, ale tiež skontrolovať informácie z uloženého záznamu. Využíva sa technológia počítačových sietí nie len pre komunikáciu zabezpečovacích systémom s vonkajškom, ale aj medzi jednotlivými prvkami. To výrazne uľahčuje správu celého systému nielen vám, ako užívateľovi, ale aj servisnej spoločnosti, ktorá vám…
Read more

Elektroinštalačné práce

Ponúkame dodávku elektroinštalačných prác pre všetky druhy obytných, rekreačných, priemyselných a výrobných objektov. Máme skúsenosti s elektroinštalačnými prácami v hoteli, mestskom úrade aj v továrenských halách. V obytných objektoch nainštalujeme domáce telefóny a videovrátniky. Zapojíme všetko, cez čo tečie elektrický prúd. Naši pracovníci disponujú príslušnými oprávneniami a certifikátmi. Skúsenosti, ktoré sme získali dlhoročnou praxou pri inštaláciách zabezpečovacej a strážnej techniky…
Read more