Naše riešenia pre snímanie / rozpoznávanie EČV. (LPR)

Ak potrebujete rozoznávať evidenčné číslo vozidla a previesť ho do textovej podoby, existuje niekoľko riešení. Využitie je naozaj široké – otváranie brány alebo rampy do objektu, prevádzkovanie parkoviska, kontrolná činnosť pre samosprávy a podobne. V anglickej terminológií sa riešenie nazýva ANPR alebo LPR.
Zvolenie konkrétneho riešenia záleží hlavne od rýchlosti snímaného vozidla.

Snímanie EČV bez použitia servera

inteligentne-parkovisko

Riešenie sa realizuje bez použitia servera vďaka vzájomnej komunikácii medzi kamerami. Umožňuje spoluprácu až štyroch kamier Wisenet s funkciou ANPR (1 kamera typu master a 3 kamery typu slave), ktoré snímajú a súčasne prenášajú dáta na vhodné užívateľské rozhranie. Výkonný čip v kamere umožňuje rozpoznávať registračné značky vozidiel s presnosťou 95 % za rýchlosti jazdy až 50 km/h.

Riešenie čítania EČV bez použitia servera umožňuje automatickú kontrolu pohybu 1000 vozidiel uvedených na “bielej listine“. Prostredníctvom kamier s reléovými výstupmi je možné ovládať rampy aj s poskytovaním informácií pre správu parkoviska, ako je napr. doba parkovania vozidla alebo miera obsadenosti, a to bez nákladov spojených s inštaláciou a prevádzkovaním aplikácie na serveri.

Klasifikacia vozidiel

Snímanie EČV so serverovým riešením

V tomto prípade je obraz prenášaný na serverovú aplikáciu, napr. GV – AS manager, v ktorom užívateľ vyhodnocuje prípadne nastavuje celý systém. Súčasné systémy zvládnu zaznamenávať do 8 jazdných pruhov na jednom PC. V závislosti od typu použitej kamery vedia správne navrhnuté systémy rozpoznať aj vozidlá do rýchlosti 200 km/h. Jednou z ďalších  výhod serverového riešenia patrí kompletná správa vozidiel a užívateľov systému, import a export dát do formátu xlsx, vzdialená správa pomocou diaľkového pripojenia AS-Web a mnoho ďalšieho. V súčastnosti už aj tieto systémy využívajú pre rozpoznávanie značiek zložité algoritmy, tzv. Deep Learning.

Ukážka rozpoznaných značiek v sw GV-As Manager:

LPR-ukazka-programu

Snímanie EČV v spolupráci so sieťovým záznamníkom (NVR)

Kamera na rozpoznávanie značiek

Jednou z ďalších možností je použitie kamery v spolupráci so záznamníkom (NVR). Celý menežment a obsluha systému sa tak vykonáva práve na záznamníku, čo môžu oceniť hlavne zákazníci ktorý chcú mať samostatné zariadenie bez klasického PC.