Vykonávame kompletné elektroinštalačné práce

Poskytujeme taktiež montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, inštaláciu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia, a údržbu všetkých elektrických zariadení. Zameriavame sa aj na inteligentné systémy a riadenie objektov.
Nainštalujeme aj vaše svetelné a zásuvkové obvody, rozvody televízneho signálu či montáže telefónnych a počítačových sietí.

V rámci poskytovaných služieb robíme odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa platných legislatívnych predpisov.

Elektroinštalácia obytných aj výrobných priestorov
Štruktúrovaná kabeláž, zváranie optických káblov
Protipožiarna inštalácia
Bezdrôtové dátové prenosy
Odborné prehliadky elektrických zariadení podľa platných legislatívnych predpisov
Montáže ističov a bleskozvodov.