Dodávka štruktúrovanej kabeláže

Štruktúrovaná kabeláž je označenie metalických a optických zariadení, ktoré umožňujú prepojenie jednotlivých užívateľov v počítačovej sieti. Tento univerzálny systém:

  • je v súčasnosti považovaný za základ komunikačnej siete
  • prípojné body je možné kedykoľvek rozšíriť iba pridaním potrebného zariadenia
  • umožňuje prenos dát, obrazu aj zvuku po jedinom médiu
  • podporuje využitie bezdrôtových prvkov, čím odpadá vŕtanie alebo búranie v prípade existujúcich budov
  • správne fungovanie systému je pre firmu rovnako dôležité ako funkčnosť elektrických rozvodov